Zwrot

Prawo do zwrotu i instrukcje dotyczące zwrotu

Jeśli jesteś konsumentem, tj. osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu, który nie może być przypisany do Twojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej, przysługuje Ci prawo zwrotu opisane poniżej. Nie dotyczy to towarów, które zostały wykonane specjalnie dla Ciebie według indywidualnych specyfikacji klienta.

Instrukcje dotyczące zwrotu

Są na to 2 sposoby:

1) poprzez portal - online

https://rotho-shop.returnsportal.online/ (jedynie w języku angielskim i niemieckim) - wpisz numer zamówienia i maila użytego do zamówienia

Możesz towar zwrócić albo wymienić. Zostanie wygenerowana etykieta (bezpłatna) do nadania paczki na Poczcie Polskiej

Nie musisz nic więcej robić.2) Otrzymany towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego odebrania, odsyłając go na adres Rotho Sp. Z o. o. - ul. Władysława Grabskiego 2, 75-209 Koszalin, korzystając z formularza zwrotu dostępnego na stronie www.pl.rotho-shop.com/zwrot

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

Skutki zwrotu

W przypadku skutecznego zwrotu usługi otrzymane przez obie strony są zwracane. Zwrot produktów jest skuteczny tylko w przypadku odesłania do Rotho Sp. Z o. o. rzeczy w stanie niepogorszonym, który nie wskazuje na to, że produkty były wykorzystywane inaczej niż jedynie do sprawdzenia ich właściwości i funkcjonalności. Towar noszący ślady innego użytkowania w stopniu wykraczającym poza dwa wyżej przytoczone cele nie podlega zwrotowi.„Sprawdzenie właściwości i funkcjonalności” oznacza testowanie i wypróbowywanie poszczególnych towarów, co jest możliwe i zwyczajowo przyjęte np. w sklepie detalicznym. Rotho Sp. Z o. o. rozpatruje zwrot i w przypadku decyzji pozytywnej zwraca koszty w terminie 30 dni od otrzymania twowaru od klienta.

Koniec instrukcji dotyczących zwrotu