Nasza strategia zrównoważonego rozwoju: Wizja zero odpadów

Cele są jasno określone: Do 2030 r. chcemy oferować wyłącznie zrównoważone produkty i stać się firmą neutralną dla klimatu. W 2022 roku wyznaczyliśmy ważny kurs w tym kierunku i zdefiniowaliśmy Wizję Zero Odpadów.

Zrównoważony rozwój jest głównym motywem naszej orientacji i jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze korporacyjnej od 1889 roku.